top of page

Privacy Policy

Adatkezelési Tájékoztató - EasyGo to USA Kft.

2020. április 15.
Dr. Juhász Péter
ügyvéd

Aktuális (2020-04-15)

Korábbi (2018-05-01)

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 1Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat 22. Az egyes adatkezelések 32.1. Az EasyGo to USA Kft. szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés 3Az adatkezelés célja 3Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatás igénybevevőére (érintettre) 3Az adatkezelő és elérhetőségei 3Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 3A kezelt személyes adatok 316. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése 4Adatkezelés jogalapja 4Ki férhet hozzá a szolgáltatás igénybevevőjének (érintett) személyes adataihoz 5Hol tároljuk a szolgáltatás igénybevevőinek (érintett) személyes adatait 5A szolgáltatás igénybevevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 5Adatkezelés és tárolás ideje 5A személyes adatok továbbítása harmadik országba 5Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 52.2. Az EasyGo to USA Kft. által üzemeltetett easygotousa.org weboldal használatával és egyéb szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés 7Az adatkezelés célja 7Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatás igénybevevőére (érintettre) 7Az adatkezelő és elérhetőségei 7Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 7A kezelt személyes adatok 816. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése 8Adatkezelés jogalapja 8Ki férhet hozzá a szolgáltatás igénybevevőjének (érintett) személyes adataihoz 9Hol tároljuk a szolgáltatás igénybevevőinek (érintett) személyes adatait 9A szolgáltatás igénybevevő (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 9Adatkezelés és tárolás ideje 9A személyes adatok továbbítása harmadik országba 9Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 102.3. Az EasyGo to USA Kft. számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése 10Az adatkezelés célja 10Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatás igénybe vevő személyekre (érintettekre) 10Az adatkezelő és elérhetőségei 10Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 10A kezelt személyes adatok 10Adatkezelés jogalapja 10Ki férhet hozzá a szolgáltatás igénybevevőjének (érintett) személyes adataihoz 11Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevő személyek (érintett) személyes adatait 11A szolgáltatás igénybevevője (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 11Adatkezelés és tárolás ideje 11A személyes adatok továbbítása harmadik országba 11Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 112.4. Az EasyGo to USA Kft. partnereinek, edzőinek adatkezelése marketingtevékenységgel összefüggésben 11Az adatkezelés célja 12Az adatkezelés várható hatása a partnerre, edzőre (érintettekre) 12Az adatkezelő és elérhetőségei 12Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 12A kezelt személyes adatok 12Adatkezelés jogalapja 12Ki férhet hozzá a partner, edző (érintett) személyes adataihoz 13Hol tároljuk a partner, edző (érintett) személyes adatait 13A partner, edző (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 13Adatkezelés és tárolás ideje 13A személyes adatok továbbítása harmadik országba 13Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 132.5. Az EasyGo to USA Kft. panaszkezelésével összefüggő adatkezelés 14Az adatkezelés célja 14Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatás igénybevevőére (érintettre) 14Az adatkezelő és elérhetőségei 14Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 14A kezelt személyes adatok 14Adatkezelés jogalapja 14Ki férhet hozzá a szolgáltatás igénybevevőének (érintett) személyes adataihoz 14Hol tároljuk a szolgáltatás igénybevevőének (érintett) személyes adatait 14A szolgáltatás igénybevevője (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 15Adatkezelés és tárolás ideje 15A személyes adatok továbbítása harmadik országba 15Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 152.6. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán 15Az adatkezelés célja 15Az adatkezelés várható hatása a felvételre jelentkezőre (érintettre) 15Az adatkezelő és elérhetőségei 15Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa 15A kezelt személyes adatok 16Adatkezelés jogalapja 16Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz 16Hol tároljuk a felvételre jelentkező (érintett) személyes adatait 16A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni 17Adatkezelés és tárolás ideje 17A személyes adatok továbbítása harmadik országba 17Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán 173. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során 18Tájékoztatáshoz való jog 18Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog 18Az érintett hozzáférési joga 19Helyesbítéshez való jog 19Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog” 19Az adatkezelés korlátozásához való jog 20A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 21Az adathordozhatósághoz való jog 21Tiltakozáshoz való jog 21Hozzájárulás visszavonásához való jog 214. Adatbiztonság 22Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága 22Az adatvédelmi incidens és annak kezelése 235. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat 24Panaszjog 24Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben 24Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 24Kártérítési felelősség és sérelemdíj 256. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája 267. Kapcsolat 27

Safety and Security

I’m a safety and security section. As part of a privacy policy, in this section you can inform your visitors about how safely you protect their personal information. Add details such as encryption methods you may use, firewalls employed on your servers, or other security measures you my employ.

Your user’s security is of the highest importance to your organization, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

I’m a safety and security section. As part of a privacy policy, in this section you can inform your visitors about how safely you protect their personal information. Add details such as encryption methods you may use, firewalls employed on your servers, or other security measures you my employ.

Your user’s security is of the highest importance to your organization, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

I’m a safety and security section. As part of a privacy policy, in this section you can inform your visitors about how safely you protect their personal information. Add details such as encryption methods you may use, firewalls employed on your servers, or other security measures you my employ.

Your user’s security is of the highest importance to your organization, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

I’m a safety and security section. As part of a privacy policy, in this section you can inform your visitors about how safely you protect their personal information. Add details such as encryption methods you may use, firewalls employed on your servers, or other security measures you my employ.

Your user’s security is of the highest importance to your organization, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

I’m a safety and security section. As part of a privacy policy, in this section you can inform your visitors about how safely you protect their personal information. Add details such as encryption methods you may use, firewalls employed on your servers, or other security measures you my employ.

Your user’s security is of the highest importance to your organization, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

I’m a safety and security section. As part of a privacy policy, in this section you can inform your visitors about how safely you protect their personal information. Add details such as encryption methods you may use, firewalls employed on your servers, or other security measures you my employ.

Your user’s security is of the highest importance to your organization, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

I’m a safety and security section. As part of a privacy policy, in this section you can inform your visitors about how safely you protect their personal information. Add details such as encryption methods you may use, firewalls employed on your servers, or other security measures you my employ.

Your user’s security is of the highest importance to your organization, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

bottom of page